fbpx

Noor Ballett Fouetté on eraballetikool, mille eesmärgiks on koolitada professionaalseid balletiartiste algõppest kuni lõpudiplomini. Tasemel väljaõpe võimaldab konkureerida vabale töökohale mistahes balletiteatris/trupis üle maailma.

Kool näeb oma missiooni balletihariduse andmises neile heade eeldustega tublidele lastele, kes soovivad/suudavad omandada paralleelselt korralikul tasemel üldharidust eraldi, enda valitud üldhariduskoolis.

Balletikooli lõpudiplom saadakse pärast edukalt sooritatud lõpueksameid ja -etendust samal aastal üldhariduskooli lõpetamisega (või aasta hiljem).

Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekava “Ballett” alusel õppijate viimase 6-8 õppeaasta koormus on 12-14 akadeemilist tundi nädalas (kokku 3192 tundi).

1992.aastal loodud Fouetté Balletikool jõudis läbi aastate olla nii huvi- kui kutsekool, samuti täisprogrammiga üldhariduskool. Praeguse nimetusega Noor Ballett Fouettè on sama järjepidevuse ja kauni klassikalise balletikunsti traditsioonide kandja. Erialaõppes tuginetakse A.Vaganova koolkonnale.

Vastukaaluks tänapäeval tihti küsitava taseme ning sisuga nüüdistantsu aktiivsele levikule tunnetame vajadust tõsta klassikalise tantsustiili ja ilu autoriteeti, pakkuda nautimiseks suure muusika ja tehnilis-füüsiliselt professionaalse liikumise positiivset meeleolu ning rõhuda püsiväärtuste kestvusele.

Inimesed tihti kardavad pisut balletti ja peavad seda igavaks, sest ei mõista laval toimuvat ega oska nähtut analüüsida.
Muutes klassikalise kunstiloomingu lastele arusaadavamaks ja hingelähedasemaks, võime tulevikus arvestada ka intelligentse publikuga meie teatrites.

Kooli juures töötab Balletistuudio – rühmad eelkooliealistele mudilastele, kellest loodame järelkasvu kooliperele, selleks tuleb 7-aastasena läbida katsed.

MIKS TUUA LAPS MEIE KOOLI

  1. Eelduste avastamine – nagu kõiki füüsilisi tegevusalasid, tuleb ka balletiõpinguid alustada maast-madalast: kui 16-aastane noor satub esmakordselt balletietendust nägema ja avastab, et see on just see, millega ta ise tegeleda sooviks, on tema jaoks juba lootusetult hilja ning süüdistada võib vaid täiskasvanuid (ema-isa, õpetaja), kes pole taibanud last varakult õigele alale suunata.
  1. Eelduste arendamine ning potensiaali kasvatamine – balletiõpinguid alustanud lapse vanemad ei pea kohe ja igaveseks tegema rasket otsust, et nüüd saab lapsest baleriin. Klassikalise tantsu koolitus on parim baas ükskõik millise liikumisalaga edasi tegelemiseks – hilisem valik võib olla ka modern-, nüüdis-, varietee- või karaktertants; ehk areneb sealt hoopis koreograaf-lavastaja, tantsupedagoog, -kriitik, teatrikunstnik

Hea kehatreening (kõrge hüpe, võhm) lubavad jätkata mõnel spordialal; tihti kohtab tantsukoolitusega noori hoopis tuntud modellide seas. Võimalusi on palju. Peaasi on julgelt alustada ning endas töökust ja tahtejõudu kasvatada. Ka vaid enda lõbuks treenimine tagab vähemalt sirge sammu, hea füüsilise vormi, rütmitunde ja distsipliiniharjumuse. Koolis õpib erinevate eeldustega lapsi kogu Tallinnast, Harju- ja Raplamaalt – oma tasemele vastava arenguvõimaluse leiab igaüks ning tulevikuväljavaadeteks on alus pandud!

  • AVALDUS

    Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele.  • Saada päring

  • error: Content is protected !!