fbpx
Noor Ballett Fouette

Balletistuudio

3-6 aastastele

Balletistuudio arvukates rühmades õpitakse tantsumaailma algtõdesid läbi mänguliste elementide, klassikalisi tugipuu-harjutusi veel ei tehta.

Arendatakse üldfüüsist (kehahoid, venitused), rütmitunnet, fantaasiat ja koordinatsiooni. Paranevad liigutuste täpsus, improviseerimisvõime, musikaalsus, lavaline julgus, oskus töötada rühmas.

Väljavõtted balletistuudio ainekavast:

Peamised ülesanded

 • õige kehahoiu põhireeglite omandamine (eriline tähelepanu looduslikele puudustele iga õpilase kehaehituses)
 • üldine keha füüsiline areng ja lihasgruppide tugevdamine (eriti kõhu- ja seljaosa lihaste areng nö. tugeva hoitud tunde saavutamiseks)
 • eriline tähelepanu pöiasirutuse, väljapoolsuse, painduvuse, tantsusammu, hüppevõime arendamisele
 • keharaskuse valitsemise omandamine
 • ruumis orienteerumise arendamine
 • rütmitunde ja muusika iseloomu eristamisoskuse arendamine, koordinatsiooniharjutused (kuulmine-liigutus), muusika ja liikumise ühtsuse -seotuse teadvustamine.

Peamised  harjutuste  grupid 

 1. Sammustik…
 2.  Harjutused  peale,  kehale,  kätele…
 3.  Harjutused  jalgadele…
 4. Muusikalis-rütmilised harjutused…
 5. Põrandavõimlemise  elemendid…
 6. Hüpped…
 7. Tantsuelemendid…
 8. Improvisatsioon: lapse  ärgitamine  loomingulisele  aktiivsusele,  assotsiatiivsele  mõttele  ja  plastilisele  väljenduslikkusele;   kasutatav  muusika  jälgib  balleti  spetsiifikat  (eelistatud  klassikaline  muusika)
 9. Töö etüüdidega :  oluliseks  printsiibiks  on  minimaalsete  tantsuelementidega  kõikvõimalike tõlgendusvariantide  leidmine;  etüüdid  arendavad  lapse  fantaasiat  ja  lisavad  tunnile  uudsust.

Lähtudes  grupi  võimetest  võib  õpetaja  õpitavaid  elemente  muuta,  asendada,  täiendada.

1-2 korda õppeaasta jooksul toimub lahtine tund – näitame lastevanematele rühma treeningharjutusi.

Enne jõule toimub pidulik Jõulutund (tavaliselt koguvad päkapikud eelnevalt kingituste raha).

Igal kevadel esinevad lapsed suurel laval kas koos kooliastmetega või eraldi üritusel.

Kui laps saab 7-aastaseks ja valmistub minema üldhariduskooli, läbib ta soovi korral katsed, et astuda Noor Ballett Fouetté I astme õpilaseks.

Saagu balletistuudio tantsutunnid rõõmsaks osaks Teie lapse elus!

 • AVALDUS

  Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele. • Saada päring

 • error: Content is protected !!