fbpx
ka lastevanematele

Кооli reeglid

Noor Ballett Fouetté töö põhimõtted ja reeglid

  1. Kooli ja stuudio töö põhimõtted

Head lapsevanemad ja õpilased!

Meie kooli õpetajad jagavad heal meelel kõiki oma teadmisi-oskusi kõigile lastele-noortele, kes on meile õppima tulnud.

Me väärtustame ajatut klassikat – nii laval kui õppeprotsessis, kuid ei takerdu saavutatusse ega dogmadesse, uurime ja arendame uusi metoodikaid ja liigume ajaga kaasas.

Meie koolis on tants töö ja õppimine, mitte meelelahutus.

Tantsimine tähendab teadmisi ja oskusi ning kasulikke harjumusi.

See on distsipliin ja enesearendus alates lapsepõlvest kogu eluks!

Tähtsaim põhimõte on regulaarsus – osalemine treeningtundides ilma vabanduste ja ettekääneteta. Väsimus/laiskus, vihm/lumetorm, sünnipäevapidu, sõit suvilasse või soojale maale – need ei ole põhjused tunnist puudumiseks. Mitte miski muu ei pidurda rühma õppetööd ja tulemusi rohkem kui õpilane, kes puudub alailma tundidest! Kui olete juba meie kooli tulnud, siis palume käia ka regulaarselt tundides.

Peate mõistma, et õpetaja töötab Teie lapsega hea tulemuse saavutamise nimel – need on emotsionaalse intellekti areng ja ilutunde kasvatus. Nende ilusate sõnade taga on igapäevane töö.

  1. Vastuvõtt

2.1 Vastuvõtu aeg

  • Vastuvõtt stuudiorühmadesse (3-6 a) toimub augusti keskpaigast septembri lõpuni (ilma katseteta),

kooliastmetesse (al. 7 a) aprilli keskpaigast augusti lõpuni (katsed).

  • Täiendav vastuvõtt stuudiorühmadesse toimub kogu õppeaasta vältel vabade kohtade olemasolul,

kooliastmetesse erandkorras.

2.2 Vastuvõtmisel täidetakse Avaldus (lapse ja lapsevanema andmed, kontaktid). Avalduse allkirjastamine kinnitab, et lapsevanem on tutvunud ja nõustub kooli ja stuudio reeglitega (vt allpool) ning õppemaksu reeglitega (vt eraldi link).

Avalduse blanketid on koolis. Stuudiorühmade lapsevanemad saavad Avalduse täita ka e-posti teel (kirjavahetus administraatoriga info@noorballett.edu.ee), sel juhul on vajalik digiallkiri või väljaprinditud-allkirjastatud-sisseskännitud variant.

  1. Õppeprogramm

Balletistuudios (3-6 a) saab laps tantsu alghariduse.

Balletikooli algastmetes (7-10 a) saab õpilane süvendatud tantsu alghariduse.

Balletikooli kesk- ja vanemas astmes (11-19 a) saab õpilane professionaalse tantsuhariduse.

Koolil on erinevad õppeprogrammid vanuse ja raskusastmete kaupa nii lastele-noortele kui ka beebidele ja täiskasvanuile (vt eraldi lingid). Kvaliteetse hariduse tagamiseks on vajalik pidev õppeprotsess kogu hooaja vältel.

  • Balletistuudio tantsutunnid toimuvad 1-3x nädalas,

5-6-aastastele lisandub eraldi venitustund (placement).

  • Balletikooli tunnid toimuvad 3-5x nädalas, õppeprogrammi kuuluvad: klassikaline, ajalooline, karakter- ja moderntants, placement (venitused, hüpped), rütmika, balleti ajalugu ja esinemisrepertuaar – vastavalt vanuseastmete ainekavadele.
  1. Õppeaasta struktuur 2021/2022

4.1 Õppetöö toimub:

  • Balletistuudios 6.septembrist 2021 kuni 5.juuni 2022 (34 nädalat); L/A kuni 31.mai 2022
  • Balletikoolis 1.septembrist 2021 kuni 21.juunini 2022 (10 kuud)

4.2 Õppetööd ei toimu:

  • Balletistuudios kõikidel riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel:
  • 25.10. – 31.10.2021
   22.12. – 9.01.2022
   28.02. – 6.03.2022
   26.04. – 1.05.2022
   6.06.2022 – 5.09.2022
   L/A 31. 05. – 5. 09. 2022
  • Balletikoolis kõikidel riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel
 • 25.10. – 31.10.2021
  22.12. – 9.01.2022
  28.02. – 6.03.2022
  25.04. – 1.05 2022 (v.a. III+IV aste)
  22.06. – 31.08 2022.
  1. Reeglid kooli ja stuudio lastele ja lastevanematele

5.1 Kõik teated ja muutused tunniplaanis pannakse üles teadetetahvlile ning saadetakse lapsevanema e-postile.

Palume lugeda kõiki saadetud kirju!

Kool töötab stabiilse tunniplaani alusel kas terve õppeaasta või poolaasta.

Vajadusel on koolil õigus muuta tunniplaani (lisaproovid enne esinemisi, õppeprotsessi/ainete muutused), teatades sellest hiljemalt 1 päev ette. Ootamatu muudatus (õpetaja haigestumine) teatatakse nii kiirelt kui võimalik kas e-posti või telefoni teel.

Ärajäänud tund asendatakse sobival ajal hiljemalt õppeaasta lõpuks.

5.2 Kui kooliõpilane haigestub või on muu puudumise põhjus, tuleb sellest koheselt teatada administraatorile või oma õpetajale.

Kui õpilase puudumine/hilinemine on varem planeeritud (arstivisiit jne), palume sellest ka varem teatada.

Kui stuudiolaps on haigestunud, palume sellest teatada juhul, kui laps puudub juba kolmandast tantsutunnist.

5.3 Kui kooliõpilane või stuudiolaps puudub ilma mõjuva põhjuseta esinemisproovidest ja/või peaproovist, on kooli juhtkonnal õigus õpilane esinejate nimekirjast maha arvata ja lavale mitte lubada.

Sama kehtib pikaajalise haigestumise korral.

5.4 Kui tekivad probleemid lapse tervisega või arst soovitab ajutiselt treeningutest loobuda, tuleb sellest kooli teatada. Sellisel juhul on võimalik jätkata osalise koormusega või olla tundides kohal vaatajana (visuaalne jälgimine on samuti osa õppetööst).
Pikema haiguse tõttu puudumise korral on võimalik puudutud tunde tasa teha mõne teise klassiga vastavalt lapse vanusele. Sobiv variant tuleb leida kokkuleppel õpetajaga.

5.5 Kooli sisenedes tuleb välisjalanõud ära võtta.

Fuajees-koridoris-garderoobis-saalides on lubatud kõndida sokkides/sussides või äärmisel juhul välisjalanõudele peale tõmmatud tervetes kilesussides.

5.6 Kooli ruumides on söömine keelatud.

Välja arvatud kooliastmete õpilased, kel on lubatud süüa kaasavõetud toitu fuajees.

5.7 Prügi tuleb enda järel ära koristada.

5.8 Palume hoida kooli inventari, eriti pehmet mööblit – mitte määrida riidekattega toole-diivaneid ega seista neil jalgupidi, mitte mängida toolide lauakestega, mitte sodida seinu.

5.9 Kool ei vastuta garderoobi või fuajeesse jäetud väärisesemete eest. Vajadusel võib väärisasjad saali kaasa võtta.

5.10 Kooli esinemiskostüümid tuleb hoida tervena ja õigeaegselt tagastada.

5.11 Solvamine, kiusamine ja ebaväärikas käitumine on väga taunitavad.

5.12 Kõikide etenduste ja muude esinemiste, samuti eksamite ja lahtiste tundide  pildistamine ja filmimine keelatud (välja arvatud kooli eriloal). Telefon tuleb välja lülitada.

5.13 Isiklike videoklippide postitamisel sotsiaalmeediasse on keelatud pealkirjaks panna kooli nime – Noor Ballett Fouetté, Noor Ballett, Fouetté balletikool. Välja arvatud kooli eriloal.

5.14 Koolil on õigus kasutada foto- ja videomaterjale kooli reklaami huvides.

5.15 Mobiiltelefonide laadimine koolis on lubatud vaid administraatori loal.

5.16 Eksamile ja kontrolltundi hilinejaid – ka lapsevanemaid – saali ei lubata.

 

  1. Reeglid kooli õpilastele ja stuudio lastele

6.1 Tundides osalemine on kohustuslik.

6.2 Kohaletulek:

  • balletistuudio mitte varem kui 20 ja mitte hiljem kui 10 minutit enne oma tunni algust
  • algastmed mitte varem kui 30 ja mitte hiljem kui 10 minutit enne tunni algust
  • kesk- ja vanem aste mitte hiljem kui 20 minutit enne tunni algust

6.3 Hilinemise korral tuleb oodata muusika lõppu ja alles siis saali siseneda ning õpetajalt luba küsida.

6.4 Igal astmel ja rühmal on oma vormiriietus, mille kandmine on kohustuslik igas tunnis ja mille alla käib korrektne aluspesu. Vormiriietuse info on kooli kodulehel.
Kui õpilane on vormiriided koju unustanud, tuleb sellest enne tunni algust rääkida oma õpetajale või administraatorile. Leiame lahenduse.

6.5 Vormiriietus peab olema puhas ja terve.

6.6 Kooliastme õpilase (tüdruk) juuksed peavad olema korralikus balletikrunnis. Õpetajal on õigus õpilane, kelle juuksed on korduvalt lohakil, tunnist välja saata

Balletistuudio lapse juuksed peavad olema kas krunnis, punutud patsina peadligi, näost eemale või üles kinnitatud.

6.7 Ehete kandmine, tugev meik, erksad küüned ja juuksed ei ole lubatud ei tunnis, eksamil ega esinemistel. Treeningtunnis on vajadusel erandina lubatud väiksed (mitte rippuvad) kõrvarõngad.

6.8 Närimiskumm tuleb enne saali sisenemist ära visata.

6.9 Balletisaalis ei ole lubatud tugipuudel rippumine, toolidel turnimine, kardinate ja elektripistikute näppimine.

6.10 Õpetajal on õigus saata õpilane, kes pidevalt tundi segab, koridori rahunema. Juhul kui tundi segav käitumine on korduv ja vestlused lapsega ei too muutust, võib laps olla mitte valmis aktiivse organiseeritud tegevuse jaoks ning pedagoogi-lapsevanema ühisotsusena oleks targem balletiõppest loobuda.

6.11 Koridoris ei ole lubatud jooksmine, uste paugutamine ja valjuhäälne hõikumine (saalide seinad on õhukesed ja need tegevused häirivad väga tunde).

6.12 Õpilastel on keelatud minna välisterrassile.

6.13 Telefoni kasutamine tunnis ei ole lubatud, ka õpilasel, kes istub saalis vaatajana. Välja arvatud vanem aste, kui see on vajalik õppeprotsessis – õpetaja loal.

6.14 Õpilasel ei ole õigust esitada kooli esinemisnumbreid mujal ilma pedagoogiga kooskõlastamata.

  1. Reeglid lastevanematele

7.1 Kui lapsel on meditsiinilisi/füüsilisi/vaimseid muresid või eripärasid (diabeet, südamerike, hüperaktiivsus jne), tuleb sellest teatada juba lapse vastuvõtmisel kooliastmesse või stuudiorühma.

7.2 Kui kaalute koolist või stuudiost lahkumist lapse arengulistel või logistilistel põhjustel, andke sellest teada, et võiksime koos arutada alternatiivvariante.

7.3 Koolist või stuudiost lahkumiseks tuleb sellest konkreetselt teatada – kas vabas vormis kirjalikult või suuliselt.

7.4 Lastevanemate koosolekutest osavõtmine on kohustuslik. Puudumisest tuleb eelnevalt teatada.

 • AVALDUS

  Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele. • Saada päring

 • error: Content is protected !!