fbpx

Balletistuudio õppemaks

Noor Ballett Fouetté majanduslik baas põhineb õppemaksudel,  üksikutel projektitoetustel ja annetustel.

Õppemaksu suurus ühes kuus sõltub vanuseastmest ja koormusest, kuid  ei sõltu  kalendrikuu pikkusest ega konkreetsest treeningtundide arvust (koolivaheaeg, lisaproovid enne esinemisi jne.).

Õppemaksu tasutakse kas 1 kuu või poolaasta kaupa. Vaata tabelit.

Õppemaksu suurus  määratakse MTÜ Noor Ballett juhatuse otsusega iga õppeaasta kohta eraldi.

MTÜ Noor Ballett juhatuse otsusega ei tehta ümberarvestusi haiguspäevade või muude puudumiste eest (erandiks raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd).

Võimaluse korral saab kool pärast pikemaajalist puudumist pakkuda õpilasele asendus/lisatunde koos mõne teise rühmaga

  • pöörduge palun administratsiooni poole.

Maksusoodustust saab siis, kui ühest perest käib stuudios/koolis mitu last (noorema lapse õppemaksust -20%) ja erandjuhtumitel.

Käesoleva õppeaasta 1 kuu õppemaks balletistuudio rühmades on 25-60 eurot (1-3 korda nädalas).

Tuludeklaratsiooni täites saab pere 20% tasutud rahast tagasi.

Maksuametile teatab tasutud õppemaksude summa kool. Et kool saaks seda teha, on vaja hiljemalt 28.jaanuariks kooli teatada selle täiskasvanu (ema, isa, vanaema vm.) nimi ja isikukood, kelle nimel tuludeklaratsioon täidetakse!

Enamusel on need andmed avaldusel olemas.

NB! Erijuhtudel on koolil õigus määrata õppeaasta lisamaks, mis hõlmab endas eriprojekte, kostüümifondi, õppevahendeid. Lisamaksu suurus ei tohi ületada 1 kuu õppemaksu.

Käesoleval õppeaastal lisamaksu ei ole.

Balletistuudio õppemaks

Stuudiorühma nimi 1 kuu I poolaasta (sept.-dets.) korraga makstes II poolaasta (jaan.-mai) korraga makstes 1 kuu, kui perest 2 last stuudios I poolaasta korraga makstes, kui perest 2 last stuudios II poolaasta korraga makstes, kui perest 2 last stuudios
EBS 50 195 245 90 355 445
VBS 50 195 245 90 355 445
Mutionu 40 155 195 72 283 355
Päikene 40 155 195 72 283 355
Südameke 40 155 195 72 283 355
Kiisa 25 95 120 45 180 220
Lepatriinu 25 95 120 45 180 220
Mistahes rühmast 6-a laps lisatund laupäeviti koolis 10

Muud varindid (1 laps stuudios + 1 koolis, erandkorras 1x nädalas jne) küsige administraatorilt.

Õppemaksu tasumise reeglid

 1. Kool ei väljasta igakuiseid individuaalseid arveid, kuid meiliteel saadetavas igakuises infokirjas on maksmiseks vajalikud andmed.  Soovitame teha pangas e-püsikorralduse.  Meiliteel toimub ka muu olulise info edastamine
 2. Õppemaks tasutakse kas MTÜ Noor Ballett pangaarvele a/a EE701010220037255012 SEB või koolis sularahas
 3. Panka tasudes tuleb selgitusse kirjutada: rühm, lapse nimi, makstav kuu. Näiteks: “EBSk, Mari Tamm, oktoober”
 4. 2019/2020 õppeaasta kestab tavapäraselt 9 kuud (septembri 2.nädal kuni mai lõpp)
 5. Kui laps liitub rühmaga pärast 15.kuupäeva, on selle kuu õppemaks väiksem – pöörduge palun administraatori poole
 6. Õppemaks jooksva kuu eest peab olema tasutud sama kuu 10.kuupäevaks Erijuhtudel on võimalik kokku leppida teistsugune maksegraafik – pöörduge palun administraatori poole
 7. Pikemaajalise maksuvõlgnevuse korral (2 ja enam kuud) on koolil õigus last tundi mitte lubada,
  õppetöö jätkamiseks tuleb tasuda võlgnevus (ka tundides mitteosaletud aja eest) täies mahus
 8. Pikemaajalise maksuvõlgnevuse korral (2 ja enam kuud) ning meeldetuletusteadetele mittereageerimise korral on koolil õigus määrata võlale viivis 0,2 % päevas ning kasutada lahenduse leidmiseks inkasso-teenust
 9. Balletistuudiost keset õppeaastat lahkumisest teatamise kuu õppemaks peab olema tasutud täies mahus.
 10. Riigis eriolukorra väljakuulutamise korral jätkuvad meie tunnid veebis (online-õpe) ja koolituse kulud tasutakse täies mahus. Balletistuudio laste vanematel on õigus keelduda sellisest koolitusvormist, teatades sellest kirjalikult kooli administraatorile, ning jätkata rühmatunde pärast riigi eriolukorra lõppemist. Kuid online-õppes osalemisest keeldumisest teatamise kuu eest tuleb tasuda täies mahus. Kõik balletikooli õpilased lülituvad eriolukorra väljakuulutamise korral kaugõppe režiimi.

+372 555 88 985
info@noorballett.edu.ee

 • AVALDUS

  Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele. • Saada päring