fbpx

Balletistuudio õppemaks

Noor Ballett Fouetté majanduslik baas põhineb õppemaksudel,  üksikutel projektitoetustel ja annetustel.

Õppemaksu suurus ühes kuus või õppeperioodis sõltub vanuseastmest ja koormusest, kuid  ei sõltu  kalendrikuu pikkusest ega konkreetsest treeningtundide arvust (koolivaheaeg, lisaproovid enne esinemisi jne.).

Õppemaksu tasutakse 1 perioodi kaupa. Vaata tabelit.

Õppemaksu suurus  määratakse MTÜ Noor Ballett juhatuse otsusega iga õppeaasta kohta eraldi.

MTÜ Noor Ballett juhatuse otsusega ei tehta ümberarvestusi haiguspäevade või muude puudumiste eest (erandiks raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd).

Võimaluse korral saab kool pärast pikemaajalist puudumist pakkuda õpilasele asendus/lisatunde koos mõne teise rühmaga

  • pöörduge palun administratsiooni poole.

Maksusoodustust saab siis, kui ühest perest käib stuudios/koolis mitu last (noorema lapse õppemaksust -20%) ja erandjuhtumitel.

Käesoleva õppeaasta 1 perioodi õppemaks balletistuudio rühmades on 48-90 eurot (1-2 korda nädalas).

Tuludeklaratsiooni täites saab pere 20% tasutud rahast tagasi.

Maksuametile teatab tasutud õppemaksude summa kool. Et kool saaks seda teha, on vaja hiljemalt 28.jaanuariks kooli teatada selle täiskasvanu (ema, isa, vanaema vm.) nimi ja isikukood, kelle nimel tuludeklaratsioon täidetakse!

Enamusel on need andmed avaldusel olemas.

NB! Erijuhtudel on koolil õigus määrata õppeaasta lisamaks, mis hõlmab endas eriprojekte, kostüümifondi, õppevahendeid. Lisamaksu suurus ei tohi ületada 1 kuu õppemaksu.

Balletistuudio õppemaks

Stuudiorühma nimi I periood
(2x/1x näd.)
6.09.-24.10.2021
II periood
(2x/1x näd.)
1.11.-21.12.2021
III periood
(2x/1x näd.)
10.01.-27.02.2022
IV periood
(2x/1x näd.)
7.03.-24.04.2022
V periood
(2x/1x näd.)
2.05.-5.06.2022
L/A 2.05.-31.05.2022
1 periood. kui perest 2 last stuudios (2x/1x näd.)
EBS 90 / 55 90 / 55 90 / 55 90 / 55 90 / 55 162 / 99
VBS 90 / 55 90 / 55 90 / 55 90 / 55 90 / 55 162 / 99
Päikene 40 / 20 90 / 55 90 / 55 90 / 55 60 / 38 162 / 99
Südameke (1x näd.) 41 48 48 48 38 86,5
Kiisa  (1x näd) 38 48 48 48 38 86,5
Lepatriinu (1x näd) 41 48 48 48 38 86,5

Muud varindid (1 laps stuudios + 1 koolis, erandkorras 1x nädalas jne) küsige administraatorilt.
EBS ja VBS: I periood 6.09.-24.10.2021; II periood 1.11.-21.12.2021; III periood 10.01.-27.02.2022; IV periood 7.03.-24.04.2022; V periood 2.05.-5.06.2022 (L/A 2.05. – 31.05.2022).

Õppemaksu tasumise reeglid

 1. Kool ei väljasta igakuiseid individuaalseid arveid, kuid meiliteel saadetavas infokirjas on maksmiseks vajalikud andmed.  Soovitame teha pangas e-püsikorralduse.  Meiliteel toimub ka muu olulise info edastamine
 2. Õppemaks tasutakse kas MTÜ Noor Ballett pangaarvele a/a EE701010220037255012 SEB või koolis sularahas
 3. Panka tasudes tuleb selgitusse kirjutada: rühm, lapse nimi, makstav periood. Näiteks: “Lepatriinu L/A, Mari Tamm, I periood” või EBS/VBS: ”VBSv, Maria Mari, Iperiood”.
 4. 2021/2022 õppeaasta kestab tavapäraselt 9 kuud (34nädalat).
 5. Kui laps liitub rühmaga 1o päeva pärast perioodi algust, on selle kuu õppemaks väiksem – pöörduge palun administraatori poole
 6. Uue õppeperioodi eest peab õppemaks olema tasutud perioodi alguseks. Erijuhtudel on võimalik kokku leppida teistsugune maksegraafik – pöörduge palun administraatori poole
 7. Pikemaajalise maksuvõlgnevuse korral (30 päeva perioodi algusest) on koolil õigus last tundi mitte lubada, õppetöö jätkamiseks tuleb tasuda võlgnevus (ka tundides mitteosaletud aja eest) täies mahus.
 8. Pikemaajalise maksuvõlgnevuse korral (1 ja enam kuud) ning meeldetuletusteadetele mittereageerimise korral on koolil õigus määrata võlale viivis 0,2 % päevas ning kasutada lahenduse leidmiseks inkasso-teenust
 9. Balletistuudiost keset õppeaastat lahkumisest teatamise perioodi õppemaks peab olema tasutud täies mahus.
 10. Riigis eriolukorra väljakuulutamise korral jätkuvad meie tunnid veebis (online-õpe) ja koolituse kulud tasutakse täies mahus, kui tundide arv ei muutu. Balletistuudio laste vanematel on õigus keelduda sellisest koolitusvormist, teatades sellest kirjalikult kooli administraatorile 7 päeva jooksul õppeprotsessi muutumise teatamise hetkest seoses eriolukorraga ning jätkata rühmatunde pärast riigi eriolukorra lõppemist. Sellisel juhul tehakse teile õppemaksu ümberarvestus alates kirjalikult teatamise hetkest. Kõik balletikooli õpilased lülituvad eriolukorra väljakuulutamise korral kaugõppe režiimi.

+372 555 88 985
info@noorballett.edu.ee

 • AVALDUS

  Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele. • Saada päring

 • error: Content is protected !!