fbpx

Kooli õppemaks

Kooli majanduslik baas põhineb õppemaksudel,  üksikutel projektitoetustel ja annetustel.

Õppemaksu suurus ühes kuus sõltub vanuseastmest ja koormusest, kuid  ei sõltu  kalendrikuu pikkusest ega konkreetsest treeningtundide arvust (koolivaheaeg, lisaproovid enne esinemisi jne.).

Õppemaksu suurus määratakse MTÜ Noor Ballett juhatuse otsusega iga õppeaasta kohta eraldi.

MTÜ Noor Ballett juhatuse otsusega ei tehta ümberarvestusi haiguspäevade või muude puudumiste eest (erandiks raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd).

Võimaluse korral saab kool pärast pikemaajalist puudumist pakkuda õpilasele asendus/lisatunde koos mõne teise astmega või muid kiirema taastumise võimalusi – pöörduge õpetaja või administratsiooni poole.

Maksusoodustust saab siis, kui ühest perest käib koolis mitu last (noorema lapse õppemaksust -20%) ja erandjuhtumitel.

2020/2021 õppeaasta (10 kuud) õppemaks kooliastmetes on 600, 650 või 700 eurot (1 kuu: I A, I B ja I C = 65 eur, I T = 60 eur,  II, III ja IV aste = 70 eur).

Tuludeklaratsiooni täites saab pere 20% tasutud rahast tagasi.

Maksuametile teatab tasutud õppemaksude summa kool. Et kool saaks seda teha, on vaja hiljemalt 28.jaanuariks kooli teatada selle täiskasvanu (ema, isa, vanaema vm.) nimi ja isikukood, kelle nimel tuludeklaratsioon täidetakse!
Enamusel on need andmed avaldusel olemas.

NB! Erijuhtudel on koolil õigus määrata õppeaasta fond, mis hõlmab endas eriprojekte, kostüümifondi (kostüümid jäävad koolile), lisaproove, õppevahendeid. Kui õpilane astub kooli õppeaasta keskel, tuleb fondimaks tasuda siiski täies ulatuses.

2020/2021 õppeaasta ühekordne fondimaks on: I A, I B, I C = 34 eur, I T = 30 eurot, II, III ja IV aste = 38 eur.

2019/2020 õppeaastal on aastamaks ja fond liidetud, tasutakse 9 osamakset järgmiselt:

   TÄHTAEG     I A, I B ja I C = (650+34) :9 = 76 eur     I T = (600+30) :9 = 70 eur      II, III ja IV = (700+38) :9 = 82 eur
10.august
10.september         76 eur    septembri osamakse     70 eur    septembri osamakse       82 eur    septembri osamakse
10.oktoober         76 eur    oktoobri osamakse     70 eur    oktoobri osamakse       82 eur    oktoobri osamakse
10.november         76 eur    novembri osamakse     70 eur    novembri osamakse       82 eur    novembri osamakse
10.detsember         76 eur    detsembri osamakse     70 eur    detsembri osamakse       82 eur    detsembri osamakse
10.jaanuar         76 eur    jaanuari osamakse     70 eur    jaanuari osamakse       82 eur    jaanuari osamakse
10.veebruar         76 eur    veebruari osamakse     70 eur    veebruari osamakse       82 eur    veebruari osamakse
10.märts         76 eur    märtsi osamakse     70 eur    märtsi osamakse       82 eur    märtsi osamakse
10.aprill         76 eur    aprilli osamakse     70 eur    aprilli osamakse       82 eur    aprilli osamakse
10.mai          76 eur    mai osamakse      70 eur    mai osamakse        82 eur    mai osamakse
10.juuni           0 eur    juuni osamakse       0 eur    juuni osamakse         0 eur    juuni osamakse

Muud varindid (2 last koolis/stuudios, erandkorras väiksem koormus jne) küsige administraatorilt.

Õppemaksu tasumise reeglid

 1. Kool ei väljasta igakuiseid individuaalseid arveid, kuid e-postiga saadetavas igakuises infokirjas on maksmiseks vajalikud andmed. Soovitame teha pangas e-püsikorralduse. E-posti teel toimub ka muu olulise info edastamine
 2. Õppemaks tasutakse kas MTÜ Noor Ballett pangakontole a/a EE701010220037255012 SEB või koolis sularahas
 3. Panka tasudes tuleb selgitusse kirjutada: aste, lapse nimi, makstav kuu. Näiteks: “II aste, Mari Tamm, oktoober”
 4. Õppemaks tasutakse osamaksetena 9 kuu jooksul 10.kuupäevaks.
  Erijuhtudel on võimalik kokku leppida teistsugune maksegraafik – pöörduge palun administraatori poole
 5. Pikemaajalise maksuvõlgnevuse korral (1 ja enam kuud) on koolil õigus õpilast tundi mitte lubada, õppetöö jätkamiseks tuleb tasuda võlgnevus (ka tundides mitteosaletud aja eest) täies mahus
 6. Pikemaajalise maksuvõlgnevuse korral (2 ja enam kuud) ning meeldetuletusteadetele mittereageerimise korral on koolil õigus määrata võlale viivis 0,2 % päevas ning kasutada lahenduse leidmiseks inkasso-teenust
 7. Koolist keset õppeaastat lahkumisest teatamise kuu õppemaks peab olema tasutud täies mahus.
 8. Riigis eriolukorra väljakuulutamise korral jätkuvad meie tunnid veebis (online-õpe) ja koolituse kulud tasutakse täies mahus. Kõik balletikooli õpilased lülituvad eriolukorra väljakuulutamise korral kaugõppe režiimi.

Eritariifid

 1. Individuaalne lisatund (60 min)
  • 20 eurot  Noor Ballett Fouetté õpilasele
  • 30 eurot  teistele soovijatele
 2. Eraldi eksami tegemine vähemalt 2-liikmelisele komisjonile (NB! Pedagoogi nõusolekul)
  • 40 eurot  Noor Ballett Fouetté õpilasele
 3. Eraldi kontrolltund/atesteerimine (NB! Juhtkonna nõusolekul)
  • 10 eurot  noor Ballett Fouetté õpilasele
 4. Osakoormusega õppe korral (45 min.)
  • 7 eurot
 • AVALDUS

  Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele. • Saada päring

 • error: Content is protected !!