fbpx

Õppekorraldus

Koolil on edukaks õppetööks kõik vajalikud tingimused ja eeldused:

 • asukoht kesklinnas, läheduses on ühistranspordisõlmed
  (parkimine kas Europargi alal või tasuta Narva kohviku ja Norde Centrumi ees)
 • omaette 7.korrus
 • 2 tantsusaali (kõrge laega 150m2 ja 41m2),
 • saalides tugipuud (stanged), spetsiaalne põrandakate ja suured peeglid, muusikalise saate tarvis CD-mängijad
 • garderoob, tualettruumid, dushsh
 • avar fuajee
 • tasuta WIFI
 • maja 1.korrusel soodne söögikoht
 • koolilapsele sobiv treeningaeg
 • algastmel võimalus vajadusel valida väiksem koormus
 • võimalus leppida kokku individuaal- või lisatunnid
 • kõrge kvalifikatsiooniga pedagoogid
 • sõbralik atmosfäär.

Õppevahenditega kindlustab õpilasi kool või kokkuleppe alusel lapsevanemad (ühtsed treeningriided, sussid, varvaskingad, jalaraskused, hüppenöörid, venituslindid, erialakirjandus, videod jne.)
Koolil on rikkalik kostüümivalik.

Kostüümilaenutus

KOOLIASTMED

I aste  =  1.-3. üldharidusklass
II aste  =  4.-6. üldharidusklass
III aste  =  7.-9. üldharidusklass
IV aste  =  10.-12. üldharidusklass

ÕPPEPERIOOD

Õppeaasta pikkus on 10 kuud.

Õppetöö algab 1.septembril piduliku aktusega ja lõpeb enne jaanipäeva tunnistuste kätteandmisega.

Augusti lõpus toimuvad kohustuslikud lastevanemate koosolekud.

Kalender

Treeningtunnid toimuvad E-R kell 15-21, L kell 10-17.

Vastavalt vanuseastmele toimub 2-4 tundi 3-5 päeval nädalas.

Enne olulisi esinemisi võib töögraafik muutuda ja tulla lisaproove väljaspool tavapärast tunniplaani.

Hindamine

Kooli õpilasi viiakse edasi järgmisse astmeklassi ainult
juunikuu eksami- ja kontrollhinnete alusel.

Mõjuval põhjusel ja juhtkonnaga kokkuleppel võib eksamid teha muul ajal.

Iga õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse.

Eksamite hindeid paneb kooli pedagoogidest koosnev komisjon, mõnikord kaasatakse ka väliseksperte.

Kehva hinde korral viiakse õpilane üle nooremasse vanuseastmesse või määratakse eriõppele (järelaitamistunnid või vabaõpe) või tehakse ettepanek vahetada eriala.

HINDAMISKRITEERIUMID

Poolaasta/aasta tulemuste hindamise vormid on kontrolltund, arvestus ja/või eksam. Hindamine toimub 5-palli süsteemis, kasutatakse ka “+ ja -” märke.

Füüsilise arengu tabelis võib kasutada ka sõnalist teksti.

Paindliku hindamissüsteemi tingib eriala spetsiifika – loominguliste alade õpilased on väga tundlikud, areng on töökusest ja treenimisest hoolimata väga individuaalne. Hinded koolis peaksid stimuleerima ja motiveerima ning võimaldama hinnata objektiivselt iga õpilase isikupärase arengu hetkeseisu.

KOOLI LÕPETAMISE KORD

Mistahes vanuserühmas koolituse katkestamisel tuleb sellest teatada kas kirjalikult või suuliselt.

Katkestanud õpilased saavad soovi korral nende õpinguid kajastava tõendi – hinnetelehe, kus on ära näidatud õppeained ja tulemused.

Balletikooli täisprogrammi lõpetamiseks (gümnaasiumi lõpetajad) tuleb sooritada edukalt kõik ettenähtud ainekava lõpueksamid (klassikaline, karakter- ja/või moderntants) ning osaleda lõpuetenduses.

Kooli pedagoogide loodud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud ainekava “Ballett” (EHIS kood 83982) hõlmab 3192 akadeemilist tundi (6-8 aasta jooksul koormusega vähemalt 12-14 tundi nädalas).

Lõpetanu saab vastava diplomi.

 • AVALDUS

  Soovin tuua oma lapse balletikooli Noor Ballett Fouetté katsetele. • Saada päring

 • error: Content is protected !!